Karta Pomiechowska

karta.pomiechowek.pl

Karta Pomiechowska jest kartą ogólnodostępną, bezpłatną oraz wydawaną na czas nieokreślony. Warunkiem jej uzyskania jest złożenie wniosku, dostępnego w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej. Odbiór i aktywacja karty odbędzie się podczas osobistej wizyty w urzędzie. Ma ona postać plastikowego blankietu, na którym będzie nadrukowane imię i nazwisko posiadacza oraz nr karty. Naszą intencją jest, by wszyscy mieszkańcy naszej gminy byli posiadaczami takiego dokumentu, który nie tylko będzie uprawniał do korzystania z oferty naszych gminnych instytucji, obiektów, atrakcji (za okazaniem karty skorzystamy na przykład z parku linowego, okażemy się nią także w autobusach komunikacji lokalnej), ale będzie także elementem identyfikującym z miejscem zamieszkania.

 

Niezbędna dla rodziców przedszkolaków

Karta Pomiechowska znajdzie swoje zastosowanie w nowo powstałym obiekcie przedszkolnym. Posiadaczem karty będzie każdy rodzic i opiekun dziecka – jej użycie będzie po pierwsze umożliwiało wejście do części przedszkolnej budynku, po drugie zaś posłuży do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Dokument będzie wykonany w technologii zbliżeniowej, czyli aby karta zadziałała będzie trzeba przystawić ją tylko do czytnika. Uwaga! Rodzice i opiekunowie otrzymają wniosek o wydanie karty podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w przedszkolu.

 

Rozwojowy charakter projektu

Wnioski o wydanie Karty Pomiechowskiej można składać od 18 sierpnia 2014 r. Projekt ma charakter pilotażowy, będziemy przyglądać się jak sprawdza się w praktyce i rozwijać go w najciekawszych kierunkach. Mamy nadzieję na stałe zwiększanie podmiotów, które będą honorowały naszą kartę, tak by każdy mieszkaniec rzeczywiście odczuł, że warto być posiadaczem gminnego, plastikowego blankietu. Tymczasem zachęcamy Państwa do składania wniosków i wyrabiania karty. Pozwoli nam to na kolejne kroki zmierzające do rozwijania projektu Karty Pomiechowskiej.

 

Ważne! By złożyć wniosek konieczne jest dostarczenie zdjęcia typu legitymacyjnego.

Wniosek o wydanie karty można pobrać w Centrum Integracji Społecznej ul. Nasielska 3, na I pietrze w pokoju nr 20 bądź wypełnić wniosek elektroniczny.

Brakujące dane lub zdjęcia można przesłać na poniższe adresy mailowe: 

Wniosek karta

Wniosek dla rodziców przedszkolaków

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń