Ewidencja Działalności Gospodarczej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organizacja przyjęć - wniosek

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób - wniosek

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - wniosek

Zaświadczenie dotyczące figurowania w ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl