Ewidencja Działalności Gospodarczej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organizacja przyjęć - wniosek

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób - wniosek

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową - wniosek

Zaświadczenie dotyczące figurowania w ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń