Dzień samorządu

Dziś przywykliśmy do istnienia w naszym kraju samorządów terytorialnych, zapominamy często, jak znaczącą rolę odegrała ustawa z 8 marca 1990 r., która – przynosząc decentralizację władzy publicznej - oddała głos społecznościom lokalnym. Pierwsze w powojennej Polsce wybory do rad miast i gmin, które odbyły się 27 maja 1990 r. stanowiły niezaprzeczalny dowód na to, że Polacy chcą sami kształtować swoje lokalne środowisko. Dzisiaj już wiemy, że reforma ustrojowa zapoczątkowana w 1990 r. odniosła sukces. Osiągnięcia jednostek samorządowych przyczyniły się w ogromnym stopniu do społecznego i gospodarczego rozwoju kraju.

Obchodzony 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem nie tylko tych, którzy zasiadają w gminnych radach; to święto całej lokalnej społeczności, wszystkich mieszkańców, którzy - poprzez udział w wyborach samorządowych, aktywne działanie w sołectwach, szkołach, zakładach - sami ten samorząd budują.

W maju zapraszamy więc do udziału w gminnych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystych sesji rady gminy świętujemy ważne dla nas jubileusze i podkreślamy wspólnotowy charakter jednostki jaką jest samorząd.

W 2012 obchody zbiegły się z dwoma znaczącymi jubileuszami: 35-leciem powstania Gminnego Ośrodka Kultury oraz 35-leciem Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 24. Świętowaliśmy więc z tymi, którzy na przestrzeni lat tworzyli ich historię. W 2013 r. zaś obchodziliśmy 35. urodziny gminnego przedszkola. pamiątkowe tabliczki wręczyliśmy również najstarszym byłym radnym: Zdzisławowi Kilisiowi, Wiesławowi Calakowi oraz Eugeniuszowi Strzeszewskiemu, jako wyraz naszej pamięci dla ich pracy w radzie gminy w minionych latach.

Podczas uroczystych sesji z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego witamy również przedstawicieli młodzieży, którzy w danym roku ukończyli 18 rok życia. Kierownik urzędu Stanu Cywilnego wręcza młodym ich pierwsze dowody tożsamości, witając wśród pełnoprawnych obywateli naszej społeczności lokalnej.

Przypominamy, że każda sesja rady gminy jest otwarta dla wszystkich mieszkańców, szczególnie serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w uroczystych sesjach z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl