Symbole

Symbole gminne

Patronką gminy jest św. Anna, to jej wizerunek przedstawia herb, który w październiku 2013 r. został ustanowiony uchwałą Rady Gminy Pomiechówek.

Symbolami gminy są również flaga oraz pieczęci.
Herb gminy przedstawia w polu srebrnym głowę św. Anny, okrytą błękitną chustą, z dłonią, zakrywającą palcem usta, ponad mostem czerwonym na falistej podstawie błękitnej. Rzeka i most symbolizują położenie gminy nad ważnymi szlakami i przeprawami rzecznymi, które na przestrzeni lat wpływały na dzieje lokalne.

Wizerunek św. Anny, równocześnie patronki parafii, nawiązuje do najstarszego fresku przedstawiającego świętą, który został odkryty w Faras przez polskiego archeologa prof. Kazimierza Michałowskiego – św. Anna z palcem na ustach, to symbol cnoty, pokory, cichości, zadumy.


Wraz z ustanowionymi symbolami gminy powstał również system identyfikacji wizualnej.

Fresk z Faras jest...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl