Polityka społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek
tel./fax: 22 785 45 19

kierownik ośrodka Grażyna Drzazgowska

Zagadnieniami związanymi z polityką społeczną w gminie Pomiechówek zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspieramy mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, przeprowadzamy konsultacje społeczne w sprawie ogłaszanych programów profilaktycznych, organizujemy opiekę domową dla osób starszych. Jeśli doświadczasz sytuacji kryzysowej w swoim życiu, jeśli w Twojej rodzinie występują dysfunkcje, jak długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność itd. zgłoś się do ośrodka pomocy przy ul. Słonecznej 51 – pracownicy socjalni przeprowadzą wywiad środowiskowy i postarają się pomoc. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł dla osoby w rodzinie.

W ośrodku można skorzystać z porad psychologicznych, otrzymać pomoc terapeutyczną i wziąć udział w grupie wsparcia. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 785 45 19, dokonać zapisu, i otrzymać profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Wszystkie potrzebne wnioski dotyczące świadczeń otrzymasz w ośrodku pomocy społecznej oraz tutaj, szczegółowych informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielą pracownicy OPS.

Uczestnicy projektu...
Placówki wsparcia...
Uczestniczki...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl