Podstawowe dane

Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części Mazowsza, w powiecie nowodworskim, w odległości 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km2 ; administracyjnie podzielona jest na 26 sołectw, które aranżują życie swoich lokalnych społeczności. W gminie zamieszkuje 9891 osób, w tym 3308 w Pomiechówku i 5596 w pozostałych sołectwach.
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny Pomiechówek oraz przyrody Dolina Wkry. W znacznej części gmina objęta jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Położona jest nad wodami Wkry i Narwi.
Mamy dogodne połączenie z Warszawą. Podmiejski ruch pasażerski umożliwia szybkie dotarcie ze stolicy do samego centrum Pomiechówka – zaledwie 46 minut podróży pociągiem dzieli  nas od warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczający czas, by znaleźć się w zgoła odmiennej przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy przebiega jedna z podstawowych dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce - trasa nr 7 Warszawa-Gdańsk. Leżymy w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Jesteśmy gminą rekreacyjną, nad rzekami Wkrą i Narwią zlokalizowanych jest blisko 3 tys. działek letniskowych. Biorąc pod uwagę architekturę mieszkaniową przeważa zabudowa jednorodzinna. Aktywnie pozyskujemy środki unijne i dotacje zewnętrzne. W ostatnich latach na zadania inwestycyjne i te związane z kapitałem ludzkim pozyskaliśmy ponad 22 mln zł.

W partnerstwie z Włochami

Od 1998 r. współpracujemy z włoską gminą Antrodoco, położoną ok 100 km od Rzymu. Pierwsze lata partnerstwa opierały się na wymianach przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, obecnie współpracę ukierunkowujemy na wymianę młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny sportu.

Pozarządowo

Na terenie gminy działają stowarzyszenia i organizacje wśród nich zaś: Stowarzyszenie "Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi", "Młodzi dla wsi", Stowarzyszenie Miłośników Fortu XVI Czarnowo (skr. pocztowa 31),  oraz Miłośników Fortu XVU (skr. pocztowa 28), Towarzystwo Miłośników Pomiechówka, Stowarzyszenie OSP w Pomiechówku oraz w Goławicach Pierwszych, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Wymysły "Babiniec".

 

Siedziba władz gminy:

05-180 Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
tel.: 22 765 27 24
fax: 22 765 27 10www.pomiechowek.pl

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl