Zbiórka baterii

Odpady (baterie pochodzące z telefonów, zabawek, zegarków, aparatów ) można dostarczać do następujących punktów na terenie gminy:

  • Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
  • Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Thomme’e w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
  • Gimnazjum w Pomiechówku im. Sławoja Felicjana Składkowskiego, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
  • Gminne Przedszkole w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych, Goławice Pierwsze 11a, 05-180 Pomiechówek
  • Szkoła Podstawowa w Starym Orzechowie, Stare Orzechowo 45, 05-180 Pomiechówek
  • Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek
  • Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Słoneczna 51, 05-180 Pomiechówek
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze "POD PARASOLEM", Szczypiorno, 05-180 Pomiechówek

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl