Kalendarz polowań Łowieckich

Kalendarz polowań łowieckich

Kalendarz polowań zbiorowych 2020/2021

Wojskowe Koło Łowieckie nr 104 w obwodzie łowieckim nr 259 - 7 listopada 2021 r. w godzinach 7:30-14:00.

Koło Łowieckie Brzeziny w obwodach łowieckich nr 278 i 279 - 21 listopada, 4 grudnia 2021r. oraz 2 stycznia 2022r. od godziny 8:00.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 191 WKRA - sezon łowiecki 2021/2022

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl