Azbest

Jeśli posiadacie Państwo wyroby azbestowe pamiętajcie, aby każdego roku do dnia 31 stycznia  przekazać  informację do urzędu gminy o ilości i rodzaju wyrobów azbestowych za pomocą formularza.
Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek. 

Każdy właściciel posiadający na dachu wyroby azbestowe ma obowiązek cyklicznie wykonywać „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego wykorzystania wyrobów zawierających azbest”.  Karta Oceny
 
W przypadku  pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na  utylizację wyrobów azbestowych mieszkańcy, którzy przekazali informację  o posiadanych  przez siebie wyrobach azbestowych, mogą ubiegać  się o ich bezpłatny odbiór i przekazanie do utylizacji.

Podstawowe informacje dotyczące wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie gminy można znaleźć w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek.

 

Informujemy, że w dniach 31 sierpnia 2015 r. – 18 września 2015 r. na terenie Gminy Pomiechówek prowadzona będzie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
(spis eternitu). Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy ADLER CONSULTING.
Szczegółowe informacje

W związku z przeprowadzaną na terenie Gminy Pomiechówek aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest pracownicy firmy ADLER CONSULTING będą odwiedzać każdą posesję na terenie gminy.Z tego powodu, w czasie przeprowadzanego spisu, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów w zamknięciu lub na uwięzi. Dziękujemy i  przypominamy, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

W kwietniu 2014 r. gmina Pomiechówek aplikowała o środki na zebranie wcześniej usuniętych wyrobów azbestowych dla blisko czterdziestu gospodarstw domowych. W wyniki pozytywnie rozpatrzonego wniosku otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 13.500,00 zł na zadanie

pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Pomiechówek”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl