Ekologia i środowisko

Ekologia

Działania związane z troską o środowisko i rozwój ekologii leżą w gestii Komunalnego Zakładu Budżetowego, który zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w urzędzie gminy.

Grupy zorganizowane z placówek szkolnych, które zainteresowane są zapoznaniem się z pracą wydziału oraz funkcjonowaniem nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Pomiechówku zapraszamy do kontaktu   tel.: 22 765 27 22.

Adopcja zwierząt
Zbiórka baterii
Azbest
Gospodarka odpadami
Jak legalnie wyciąć drzewa

Program Gospodarki Niskoemisyjnej
 

Wszystkie potrzebne wnioski znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

Informujemy, że gmina Pomiechówek w 2014 r. w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków na odcinku Nowy Modlin – Pomiechówek”. W zakresie budowy wykonano: kanalizacja grawitacyjna Ф 200 – 8,0 m, Ф 150 –  5 m, kanalizacja ciśnieniowa Ф 32÷50 – 90,0 m, Ф 90 – 148 m, Ф 125 – 3048,0 m, 1 szt. przepompowni ścieków.

Wykonawcą prac był Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku.
Realizacja zadania zakończyła się 14 listopada 2014 r.
Całkowity koszt brutto zadania wyniósł 1 098 906,41 zł
Kwota otrzymanych środków z WFOŚiGW w Warszawie wyniosła 850 007,00 zł.

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń