Ekologia i środowisko

Ekologia

Działania związane z troską o środowisko i rozwój ekologii leżą w gestii Komunalnego Zakładu Budżetowego, który zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w urzędzie gminy.

Grupy zorganizowane z placówek szkolnych, które zainteresowane są zapoznaniem się z pracą wydziału oraz funkcjonowaniem nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Pomiechówku zapraszamy do kontaktu   tel.: 22 765 27 22.

Adopcja zwierząt
Zbiórka baterii
Azbest
Gospodarka odpadami
Jak legalnie wyciąć drzewa

Program Gospodarki Niskoemisyjnej
 

Wszystkie potrzebne wnioski znajdziesz tutaj.

 

 

 

 

Informujemy, że gmina Pomiechówek w 2014 r. w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków na odcinku Nowy Modlin – Pomiechówek”. W zakresie budowy wykonano: kanalizacja grawitacyjna Ф 200 – 8,0 m, Ф 150 –  5 m, kanalizacja ciśnieniowa Ф 32÷50 – 90,0 m, Ф 90 – 148 m, Ф 125 – 3048,0 m, 1 szt. przepompowni ścieków.

Wykonawcą prac był Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku.
Realizacja zadania zakończyła się 14 listopada 2014 r.
Całkowity koszt brutto zadania wyniósł 1 098 906,41 zł
Kwota otrzymanych środków z WFOŚiGW w Warszawie wyniosła 850 007,00 zł.

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl