Pomiechówek Inwestycje

Przebudowa Ośrodka Zdrowia

Zakończone

Zdrowa inwestycja

W ramach zadania w części ośrodka zdrowia zostały zmodernizowane i wydzielone gabinety lekarskie i pomieszczenia biurowe (biuro dyrektora, księgowość, rejestracja, serwerownia) z pomieszczeniem socjalnym, w.c. dla personelu, szatnią na czystą odzież roboczą, magazynkiem na materiały sterylne dostępnym z korytarza w części socjalnej, pomieszczeniem gospodarczym na środki czystości i magazynkiem na zużyte materiały medyczne dostępnym z holu.
W strefie wejścia do budynku znajduje się rejestracja z aneksem na dokumentację medyczną, lada w rejestracji w części zostanie obniżona z przeznaczeniem do obsługi osób niepełnosprawnych.
Z holu jest wygodny dostęp do w.c. przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych i w.c. dla ogółu pacjentów. Strefę holu i strefę gabinetów z poczekalnią dla pacjentów oddzielają przeszklone drzwi.
Z odnowionej poczekalni doświetlonej światłem dziennym za pomocą nowych przeszkleń jest dostęp do gabinetów lekarskich i zabiegowych. W poczekalni znajdą się wygodne miejsca do siedzenia dla pacjentów, stoliczek na prasę i miejsce na powieszenie okryć wierzchnich. Wyodrębnionym miejscem jest poczekalnia stomatologiczna na 5 miejsc do siedzenia dla pacjentów.
W części zajmowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostało zmodernizowane i wydzielone pięć pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, w.c. dla personelu, w.c. dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze na środki czystości i dostępną z holu szafę na materiały archiwalne.
Wykonawcą zadania związanego z przebudową obiektu było konsorcjum firm: Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z Pomiechówka i Meritum Group Dariusz Karbowy z Dziekanowa Leśnego. Zadanie wykonano zgodnie z terminem, a koszt zadania zamknął się kwotą 1 408 850,71 zł.
 
 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń