Pomiechówek Inwestycje

Projekt rozwoju turystyki w gminie Pomiechówek

W trakcie realizacji

Realizujemy dwa projekty o charakterze turystycznym:

„Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek”

oraz „Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w gminie Pomiechówek ETAP II".

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

 

W ramach projektów inicjujemy szereg działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Pomiechówek. Położyliśmy szczególny nacisk na renowację pieszych szlaków turystycznych oraz powstanie nowych elementów infrastruktury turystycznej, jak park linowy, lodowisko, siłownie zewnętrzne. Wyznaczyliśmy szlak wodny przez Wkrę oraz szlak fortyfikacji, który można pokonać rowerem. Zakupiliśmy sprzęt sportowy – kijki do nordic walking, rowery, narty biegowe.

W planach są również takie realizacje, jak powstanie aplikacji mobilnej na telefony, renowacja ulicy Kupieckiej poprzez ustawienie historycznych tablic, stworzenie produktu turystycznego, jakim będzie „turystyka malucha”.

Przy ulicy Nasielskiej powstanie Punkt Informacji Turystycznej i wypożyczalnia sprzętu turystycznego. Projekt zamkną liczne wydawnictwa promocyjne – nowe mapy, foldery i monografia gminy Pomiechówek.

Zakończenie projektu planowane jest do połowy 2015 r.

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl