Pomiechówek Inwestycje

Bioróżnorodność - projekt ochraniający przyrodę

Zakończone

 

  • W gminie Pomiechówek powstała niebywała w skali regionu inwestycja – park przyrodniczo-edukacyjny Dolina Wkry 
  • Głównym założeniem przedsięwzięcia jest ochrona bioróżnorodności, cennych siedlisk przyrodniczych, edukacja oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych 
  • Na powstanie parku gmina otrzymała ponad 6 mln zł dofinasowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
 
Niepewny los projektu
Od początku realizacja projektu stała pod znakiem zapytania. Już na etapie pisania wniosku wiedzieliśmy, że pula środków w jednostce dotującej może nie być wystarczająca, byśmy znaleźli się w gronie szczęśliwców. Tak też się stało.  Po opublikowaniu list rankingowych nasz wniosek znalazł się na miejscu 6. Dofinansowanie otrzymywało 5 pierwszych podmiotów z list  (wyprzedziły nas projekty takich podmiotów jak Miasto Stołeczne Warszawa, czy gmina Warka). Byliśmy tuż, tuż, ale jednak pod kreską. Pełni nadziei czekaliśmy na decyzję jednostki dotującej o ewentualnym zwiększeniu środków na działanie. I taka decyzja o podniesieniu alokacji zapadła. Uzyskaliśmy tym samym 6 154 920,00 zł dotacji, która pozwoliła nam zaprojektować i zrealizować wyjątkowe w skali regionu miejsce. 
 
Natura w czystej postaci
Największy atut projektu? Fakt, że jest zgodny z naturą. Wkomponowany w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry, z całkowitym poszanowaniem wymogów dyrektywy siedliskowej. Nie ma tu mowy o plastiku czy innych tworzywach sztucznych. Wszystko zaprojektowano tak, by przebywający w kompleksie czuli, że obcują z przyrodą w najczystszej postaci. Postarano się jednak, by tę przyrodę pokazać w atrakcyjny sposób. 
 
Łąka motyli i spacer w koronach drzew
Wśród wielu zaprojektowanych elementów projektu wymienić można chociażby wieżę widokową, łąkę motyli, na którą po pierwsze „ściągneliśmy” lokalne motyle, wabiąc je posadzonymi roślinami, które szczególnie lubią, po drugie -  postawiliśmy trójwymiarowe rzeźby odzwierciedlające motyle w skali 50:1. Pojawiło się stanowisko edukacyjne obrazujące życie zwierząt kopiących nory, z zaprojektowanym labiryntem, do którego doprowadzą tropy zwierząt, a także pomost widokowy nad nowo powstałą odnogą Wkry. Prawdziwą wisienką na torcie jest możliwość podniebnego spaceru, wśród koron drzew. Na blisko 10 ha zaprojektowano trasy do spacerów, poprowadzone tak, by chronić bogactwo fauny i flory.  
 
Mądrze chronić 
Chcemy chronić pomiechowską przyrodę. Ale jednocześnie chcemy pokazywać jej piękno odwiedzającym. Chcemy edukować. Pokazywać, że można czerpać z bogactwa przyrodniczego, bez jakiejkolwiek presji człowieka na środowisko. Od kilku lat dostrzegamy, jak dużym zagrożeniem dla ekosystemu w gminie Pomiechówek może okazać się obserwowany, wzmożony i nie monitorowany ruch turystyczny. Do zobaczenia w koronach drzew!

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl