Planujesz budowę domu?-przeczytaj

Jeśli nadszedł czas, że marzenia o budowie własnego domu zamierzasz przekuć w działania, a w głowie piętrzą się pytania, jak w ogóle zacząć – uspokajamy. Z odpowiednią wiedzą i właściwym zaplanowaniem czynności z sukcesem przejdziesz wszystkie procedury. Podpowiadamy, jak to zrobić.  

Krok I
Skieruj się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego w urzędzie gminy pokój nr 12, gdzie dowiesz się jakie wybrana przez Ciebie działka ma przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i co możesz na niej zrealizować. Jest to bardzo ważne, gdyż w planie zagospodarowania określone są tereny o charakterze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, letniskowej, usługowej, produkcyjnej a także tereny rolne i leśne bez prawa zabudowy. Warto więc wiedzieć, czy wymarzone miejsce spełniać będzie Twoje oczekiwania i czy zrealizujesz tam swoje plany.
W wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajdziesz niezbędne informacje.

W celu otrzymania w/w wypisu należy:

 • złożyć w sekretariacie urzędu gminy wniosek o wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego (wniosek do pobrania na stronie internetowej urzędu, bądź w pokoju nr 12 urzędu gminy),
 • dokonać opłaty skarbowej w wysokości 50 zł lub 70 zł za wypis z wyrysem z rysunku planu

W przypadku braku planu miejscowego dla miejscowości, gdzie położona jest Twoja działka, można złożyć do wójta gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która powie nam, czy istnieje możliwość wybudowania domu na danej działce. Pozytywna decyzja o warunkach zabudowy będzie niezbędna przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek o wydanie warunków zabudowy otrzymasz również w pokoju nr 12. 

Obecnie w gminie Pomiechówek miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są dla następujących miejscowości: Kosewko, Szczypiorno, Śniadówko, Błędowo, Goławice Pierwsze, Stanisławowo, Nowy Modlin. 

Krok II
Pamiętaj, że warto sprawdzić stan prawny przedmiotowej nieruchomości. Po uzyskaniu od właściciela działki numeru księgi wieczystej, możesz sprawdzić jej zapisy, co da Ci pewność co do właściciela przedmiotowej działki oraz czy działka nie posiada obciążeń.
Najprostszy sposobem jest internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych znajdująca się na stronie www.ms.gov.pl, bądź bezpośrednio w Sądzie Rejonowym IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Chemików 1b.

Krok III
Gdy upewniłeś się co do stanu prawnego nieruchomości oraz jej przeznaczenia w planie i jesteś gotów do jej nabycia powinieneś udać się z właścicielem nieruchomości do notariusza w celu sporządzenia aktu notarialnego.
Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędne będą następujące dokumenty (do uzgodnienia z notariuszem):

 • odpis z księgi wieczystej -  dokument otrzymasz w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1b,
 • wypis z rejestru gruntów i budynków/wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej - dokument otrzyma właściciel nieruchomości bądź osoba upoważniona przez właściciela w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1b,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument otrzymasz w Urzędzie Gminy Pomiechówek pok. nr 12,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami - dokument otrzyma właściciel nieruchomości bądź osoba upoważniona przez właściciela  w Urzędzie Gminy Pomiechówek pok. nr 5.

W ten sposób stałeś się właścicielem nieruchomości na terenie naszej gminy. Witamy.

Startujesz z budową? Zacznij od nadania numeru porządkowego dla swojej posesji.

Numerem porządkowym powinien być oznaczony każdy budynek wybudowany, w trakcie budowy lub prognozowany do wybudowania. Nadanie numeru należy do obowiązku gminy, a Twoim obowiązkiem (jako właściciela nieruchomości) jest wywieszenie tabliczki z numerem i utrzymanie jej w należytym stanie. Aby uzyskać numer porządkowy dla nieruchomości złóż wniosek o ustalenie numeru porządkowego w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek. Nadanie numeru porządkowego zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Za załatwienie Twojej sprawy odpowiedzialny będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Planowania Przestrzennego, pok. 12 (I piętro) tel. 22 765 27 19.
Termin załatwienia sprawy (od złożenia kompletnego wniosku do wydania zawiadomienia) – do 14 dni.
Do wniosku należy dołączyć kopię mapy w skali nie mniejszej niż 1:10 000 (kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej lub kopia projektu zagospodarowania działki).

Dokumentacja projektowa
Kiedy już wiemy, jaki budynek możemy postawić na działce, czas zlecić geodecie opracowanie mapy do celów projektowych oraz zakup gotowego lub zlecenie opracowania indywidualnego projektu budowlanego domu. Przygotowanie mapy do celów projektowych powinno zająć geodecie około miesiąc. W tym czasie warto wystąpić do zarządców mediów o wydanie warunków: przyłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej czy odprowadzania ścieków. Wspomniane warunki będą częścią dokumentacji projektowej składanej razem z projektem budowlanym o pozwolenie na budowę i pozwolą na zlecenie opracowania branżowej dokumentacji projektowej przyłączy. Ww. warunki można uzyskać:

 • warunki przyłączenia do sieci wodociągowej: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Kupiecka 10, tel.: 22 765 21 51
 • warunki odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej: Komunalny Zakład Budżetowy ul. Kupiecka 10, tel.: 22 765 21 51
 • warunki przyłączenia do sieci gazowej: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, Rejon Dystrybucji Gazu w Legionowie, ul. Kolejowa 32, pok. 9, tel. 22 667 30 88 lub inne dowolne biuro obsługi na terenie województwa mazowieckiego,
 • warunki przyłączenia do sieci energetycznej: PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Legionowo, ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo.

W przypadku gdy budowa przyłącza wymaga jego lokalizacji i umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej, należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na jego lokalizację. Gdy już geodeta wykona mapę i mamy projekt domu, należy zlecić architektowi opracowanie projektu zagospodarowania terenu naszej działki. Projekt zagospodarowania, to nic innego jak usytuowanie na terenie działki budynku względem jej granic, lokalizacja dojazdów, dojść, miejsc postojowych, bramy wjazdowej czy miejsca na śmietnik. W przypadku lokalizacji działki przy drodze publicznej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej) należy również uzyskać od zarządcy przedmiotowej drogi zezwolenie na lokalizację zjazdu. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej i nakłada na właściciela nieruchomości przyległej do drogi obowiązek opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu. W pozostałych przypadkach, a więc gdy działka zlokalizowana jest przy drodze wewnętrznej (niezaliczonej do żadnej kategorii drogi publicznej), wystarczającym powinno okazać się dołączenie do wniosku o pozwolenie na budowę domu, pisma od właściwego zarządcy drogi, o możliwości połączenia nieruchomości z drogą publiczną. Zarządcami dróg publicznych na terenie gminy Pomiechówek są:

 • dróg gminnych: Wójt Gminy Pomiechówek, UG Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, tel. 22 765 27 20,
 • dróg powiatowych: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, ul. Ignacego Paderewskiego 1b, tel. 22 765 32 24,
 • dróg wojewódzkich: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, tel. 22 244 90 00 do 12,
 • dróg krajowych: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, tel. 22 209 25 00.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl