Placówki szkolne / Kultura i oświata / Gmina Pomiechówek

Placówki szkolne

Gminne Przedszkole w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 765 02 42
www.przedszkole.pomiechowek.pl
Dyrektor przedszkola Joanna Jechalik

Szkoła Podstawowa im. Gen. W. Thomme’e w Pomiechówku

ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 785 41 21
www.sppomiechowek.pl
Dyrektor szkoły Adam Szatkowski


Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie
Stare Orzechowo 45, 05-180 Pomiechówek
tel./fax: 22 785 42 87
www.sporzechowo.superszkolna.pl
Dyrektor szkoły Marzena Bryjak

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
Goławice Pierwsze, 05-180 Pomiechówek
tel./fax: 22 785 50 21
www.spgolawice.superszkolna.pl
Dyrektor szkoły Sławomir Nadolski

Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 785 42 02
www.gimnazjum.pomiechowek.pl
Dyrektor szkoły Alfred Dzwonek

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
im. gen. W. Sikorskiego 
ul. Ogrodnicza 6 , 05-180 Pomiechówek
tel.: 22 785 41 43 
Dyrektor szkoły Hanna Radywonik

 

Punkt Opieki Dziennej
ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek
opieka nad dziećmi do lat 3
w sprawie szczegółów funkcjonowania punktu prosimy o kontakt z urzędem gminy tel.: 22 765 27 30 

Wniosek
 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl