Kalendarium imprez

Kalendarium wybranych cyklicznych imprez:

KULTURALNY DZIEŃ KOBIET (marzec) – realizowane w ciągu całego roku spotkania o kobietach, nie tylko dla kobiet, mają swoją kulminację podczas marcowego Dnia Kobiet. W programie: wernisaże, pokazy lokalnej twórczości, wykłady, recitale.

WIELKANOCNY KONKURS PALM (kwiecień) – dzieci, rodziny, klasy szkolne, sołectwa zapraszamy do tworzenia palm z wykorzystaniem materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. Celem konkursu jest zachowanie od zapomnienia form twórczości ludowej.

ŚWIĘTO SAMORZĄDU (maj) – organizowane w ramach Dni Pomiechówka i Święta Samorządu Terytorialnego największe doroczne święto całej społeczności. Realizowane jest w planie kilkudniowym, dzięki czemu oferta kierowana jest do rozmaitego kręgu odbiorców.

WIANKI W DOLINIE WKRY (czerwiec) – tematyczny spływ kajakowy pozwalający na integrację osób korzystających z walorów Wkry jako rzeki idealnej do uprawiania kajakarstwa.

DOŻYNKI POŁĄCZONE Z TURNIEJEM SOŁECTW (wrzesień) – doroczne parafialno-samorządowe święto rolników i mieszkańców wsi rozpoczynamy w sobotę turniejowymi rywalizacjami pomiędzy gminnymi sołectwami. Następnie w niedzielę po mszy św., i poświeceniu tradycyjnych wieńców dożynkowych, odbywa się prezentacja stoisk przygotowanych przez poszczególne sołectwa. Przy okazji degustacji produktów prowadzona jest kwesta na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

BIEGI PRZEŁAJOWE WARSA I SAWY (wrzesień) – jesienny bieg stanowi reaktywację tradycyjnej imprezy sportowej Mazowsza; jest doskonałą okazją do popularyzowania biegów jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. Trasa biegów przełajowych wyznaczana jest w malowniczych terenach leśnych.

POMIECHÓWEK HISTORYCZNY (listopad) – seria spotkań prezentujących lokalną historię i przyczyniających się do promocji postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

SPOTKANIE WIGILIJNE MIESZKAŃCÓW (grudzień) – wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, degustacja barszczu i oczekiwanie na przybycie św. Mikołaja.

Bieżące zaproszenia na stronie www.pomiechowek.pl

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl