Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej zlokalizowane przy ulicy Nasielskiej 3 w Pomiechówku, w odległości 470 m od stacji PKP, to miejsce aktywności społecznej, integracji, zdobywania wiedzy i miłego spędzania czasu. Nowoczesny budynek, w którym mieści się również gminne przedszkole, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwala na organizację szeregu zajęć o charakterze interdyscyplinarnym (szkolenia, treningi, warsztaty również w formie działalności komercyjnej).

Do pomieszczeń towarzyszących Centrum Integracji Społecznej należą:

sala polisensoryczna, pokój oraz sale rehabilitacyjne, pokój logopedy, psychologa i pedagoga, sala plastyczna, zaplecze kuchenne, a także taras widokowy umiejscowiony na dachu budynku.

Zapraszamy do korzystania z oferty obiektu.

Budynek centrum...
Hol główny
Gabinet...
Gabinet...
Gabinet...
Sala konferencyjna
Zaplecze kuchenne
Sala...
Sala...
Sala...
Obiekt dostosowany...
Taras widokowy
Taras widokowy

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl