Kultura i oświata

Kultura i edukacja

Działania kulturalne to przede wszystkim domena Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Pomiechówku. W ich ofercie znaleźć można liczne bezpłatne zajęcia prowadzone przez animatorów społecznych i kulturalnych. Zaproszenia na www.pompa.pomiechowek.pl

Niemniejszą kulturotwórczą rolę odgrywają również inicjatywy sołectw, lokalnych stowarzyszeń, organizacji.  Bieżące zaproszenia na ich przedsięwzięcia na www.pomiechowek.pl 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl