IMG_3321_1pp.jpg

Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha został powołany uchwałą rady gminy w marcu 2020 roku. Początkowo działał jako Punkt Opieki Dziennej. Powstał z potrzeby poprawy dostępności miejsc świadczących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia na terenie naszej Gminy, a także umożliwił rodzicom najmłodszych dzieci powrót na rynek pracy. W Klubie Malucha opiekę znajduje co roku trzydziestu najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Instytucja dofinansowana z programu "Maluch+" 2020 oraz 2021. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Maluch+" na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Gminny Klub Malucha mieści się w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Nasielskiej 3. 
Telefon kontaktowy: 506 842 304
Kierownik Klubu - Monika Sławińska


Strona internetowa Gminnego Klubu Malucha

SSKAN22033107300-1.jpg [690.55 KB]