Komunikaty

Zmiany w rozkładzie jazdy linii nr IV

29-07-2020

Od dnia 03 sierpnia 2020 roku zmienia się rozkład linii nr IV Pomiechówek – Kosewko – Błędowo - Błędówko – Śniadówko - Kosewko – Pomiechówek. Kurs o godzinie 14.10 z przystanku Pomiechówek ul. Mostowa – PKP 01 został przesunięty na godzinę 14.25. Zmiana spowodowana licznymi prośbami mieszkańców w związku z opóźnieniami pociągów.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl