Komunikaty

XXXII Sesja Rady Gminy Pomiechówek

09-11-2017

W dniu 14 listopada 2017 r. o godz.8:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Pomiechówek.

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych gminy Pomiechówek, pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

5.      Sprawozdanie z działalności oświaty w gminie Pomiechówek w roku szkolnym 2016/2017.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. gen.Wiktora Thomme’e w Pomiechówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen.Wiktora Thomme’e w Pomiechówku.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pomiechówku w Branżową Szkołę I Stopnia w Pomiechówku.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 r.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.08.2013 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul. Szkolnej 3 w Pomiechówku.

16.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.

17.  Interpelacje i zapytania radnych.

18.  Sprawy różne.

19.  Zamknięcie sesji.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń