Komunikaty

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pomiechówek

08-09-2020

W dniu 10 września 2020 r. o godz. 8:20 odbędzie się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pomiechówek w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Proponowany porządek obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pomiechówek na rok szkolny 2020/2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej w Starym Orzechowie.
  8. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                       /-/ Jan Drzazgowski

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl