Komunikaty

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pomiechówek

24-03-2020

W dniu 24 marca 2020 r. o godz. 18:00 odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pomiechówek w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku za 2019r.

 4. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Pomiechówku i w Goławicach Pierwszych za 2019 r.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pomiechówek w 2019 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Pomiechówek środków stanowiących fundusz sołecki.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gminnej położonej w Pomiechówku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 04.06.2019 r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Kosewo, Cegielnia Kosewo i Nowy Modlin.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Pomocnia, Błędowo, Błędówko, Wola Błędowska i Śniadówko.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Pomiechówku oraz nadania statutu Klubu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Malucha w Pomiechówku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pomiechówek w 2020 roku.

 16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jan Drzazgowski

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl