Komunikaty

XII Sesja Rady Gminy Pomiechówek

07-11-2019

12 listopada 2019 r. o godz.9:30 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się XII Sesji Rady Gminy Pomiechówek.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności oświaty w gminie Pomiechówek za rok szkolny 2018/2019.
 5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych radnych gminy Pomiechówek, pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 października 2019 r. na Wójta Gminy Pomiechówek w sprawie nienależytego wykonania uchwały nr IV/32/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.08.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 02.12.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/277/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20.12.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy miedzy sesjami Rady Gminy Pomiechówek.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl