Komunikaty

Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

06-11-2019

7 listopada 2019 r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy.

Tematy posiedzenia:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności oświaty w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 października 2019 r. na Wójta Gminy Pomiechówek w sprawie nienależytego wykonania uchwały nr IV/32/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2019 r.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.08.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 02.12.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
  5. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/277/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 20.12.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
  6. Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek. oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pomiechówek.
  9. Sprawy różne.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl