Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Sesja Rady Gminy Pomiechówek

06-02-2019


W dniu 11 lutego 2019 r. o godz.8:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie porządku z II Sesji Rady Gminy.
4.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pomiechówek w 2018 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Pomiechówku i w Goławicach Pierwszych za 2018 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/317/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pomiechówek i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek a Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez Gminę Pomiechówek Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał od nr XXIX/211/2013 do nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż trzy lata.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na czas dłuższy niż trzy lata.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej w Pomiechówku.
14.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie Sesji.


 

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl