Komunikaty

Przypominamy zasady funkcjonowania urzędu w czasie pandemii

23-11-2021

Od początku pandemii urząd gminy Pomiechówek cały czas funkcjonuje i realizuje obsługę mieszkańców przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa, poprzez przyjęte i utrzymywane rozwiązania proceduralne i techniczne. Prowadzimy obsługę interesantów we wszystkich sprawach z zakresu swojej działalności – oczywiście z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. W celu umożliwienia szybszego załatwienia swoich spraw tj. pobrania formularzy/wniosków, uzyskania informacji – w pomiechowskim urzędzie został utworzony punkt obsługi interesanta.

Interesanci załatwiający sprawy urzędowe są zobowiązani do przestrzegania ogólnie obowiązujących w czasie epidemii zasad bezpieczeństwa tzn. zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości, a także dezynfekcji rąk. Płyn dostępny jest przy wejściu do urzędu. W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo apelujemy o załatwianie swoich spraw online (email, ePUAP), przez telefon lub pocztą tradycyjną. Przy wejściu do urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza, w której nadal można zostawić dokumenty. Uwaga! Dokumenty będą przyjmowane bez potwierdzenia odbioru.

Ponadto przypominamy, że Urząd Gminy Pomiechówek do odwołania czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl