Komunikaty

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Gospodarczej

13-11-2020

W dniu 16 listopada 2020 r. o godz.14:30 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Gospodarczej.

Porządek posiedzenia.

 1. Czym jest ogrzewana biblioteka, straż i GOK.
 2. Czy Gmina poza zasadzonym zwrotem należności do KOWR, posiada jeszcze inne kary finansowe i jakie one mają skutki na budżet w 2020 r.
 3. Czy są jakieś postępowania sądowe w stosunku do naszej gminy.
 4. Czy były przeprowadzone kontrole z zewnątrz i jakie były zalecenia ( w roku 2020).
 5. Zapoznanie radnych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów:
  1. 1. Ile śmieci zostało oddanych w ramach umowy z EKOZYSK z porównaniem 2019 i 2020 r.
  2. 2. Jaka ilość odpadów została wytworzona z ulic i placów oraz (osobno) dzikich wysypisk porównując 2019 i 2020 r.
  3. 3. Czy od początku 2020 roku były jakieś zmiany w przepisach, które mogą mieć wpływ na zmiany w systemie odpadów.
  4. 4. Czy były w 2020 r. znaczące zmiany w cenach ustawowych i rynkowych opłat pośrednich mających wpływ na prognozowaną cenę, jakiej możemy oczekiwać w przetargu ( np. ceny paliwa są niższe, ale np. opłata marszałkowska itp.).
  5. 5. Ile gospodarstw zostało skontrolowanych w zakresie nie zawarcia umowy na odbiór odpadów.  W jakiej wysokości i ile nałożono kar.
  6. 6. Na koniec czerwca kwota zadłużenia z tytułu opłat za odbiór śmieci wynosiła ponad 559 000 zł. Czy ona wzrosła czy się zmniejszyła do chwili obecnej.
  7. Sprawy różne.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl