Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska

04-03-2019

W dniu 7 marca 2019 r. o godz.14:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.
Tematy posiedzenia:
1.Sytuacja gospodarki odpadami w Gminie Pomiechówek.
2.Analiza dzikich wysypisk śmieci i dyskusja nad wykluczeniem zjawiska.
3.Omówienie projektów uchwał w sprawie:
- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Pomiechówek w 2019 roku,
- programu ochrony środowiska dla Gminy Pomiechówek.
4. Informacja dot. aktualnej sytuacji na terenie działki tzw. „Czerwona Prochownia”  oraz działki nr 292/3 w Stanisławowie.
5. Analiza wniosków Komisji z poprzednich posiedzeń i ich realizacja.
6. Plan pracy Komisji na 2019 r.
7. Sprawy różne.
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl