Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Opady śniegu - apelujemy

09-01-2019

W związku z wystąpieniem i przewidywanymi intensywnymi opadami śniegu, mogącymi powodować zagrożenie m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności publicznej, prosimy
o zwrócenie uwagi na realizację obowiązków przez administratorów, właścicieli i zarządców obiektów, związanych z koniecznością odśnieżania dachów.


Ponadto apelujemy o zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia innych zagrożeń, spowodowanych zimowymi zjawiskami meteorologicznymi oraz odpowiednim reagowaniem, w celu przeciwdziałania wynikającym z tego zagrożeniom.
 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl