Komunikaty

Ogłoszenie o przetargach

31-01-2020

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

 

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz uchwały Nr XXXVI/314/2018 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pomocnia, gminie  Pomiechówek,

 

o g ł a s z a,  ż e     

 w dniu 02 kwietnia 2020 r.

 w Urzędzie Gminy Pomiechówek przy ul. Szkolnej 1a,

odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pomiechówek, położonych w obrębie 19- Pomocnia, uregulowanych w księdze wieczystej Nr WA1N/00057321/5

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl