Komunikaty

Nabór wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

13-01-2022

Urząd Stanu Cywilnego w Pomiechówku uprzejmie informuje, że rozpoczęto nabór wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par małżeńskich zameldowanych na stałe na terenie gminy Pomiechówek,  które zawarły związek małżeński w roku 1972. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżonkom, którzy przeżyli razem w jednym, trwałym związku minimum 50 lat. W celu otrzymania medalu należy złożyć odpowiedni wniosek, dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pomiechówku lub poniżej w plikach do pobrania. Gotowe wnioski zostaną wysłane do Wojewody Mazowieckiego, a następnie trafią do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który wyda zgodę na przyznanie medali. 

Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub ich zstępni (dzieci, wnuki) za zgodą jubilatów w terminie do 15.02.2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pomiechówku, ul. Nasielska 3, 05-180 Pomiechówek. Tel. kontaktowy 22 765-27-18.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl