Komunikaty

Mieszkańcy Cegielni-Kosewo wybrali sołtysa i radę sołecką

09-09-2020

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Cegielnia-Kosewo

W  dniu 8 września 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające samorządu wsi Cegielnia-Kosewo w związku z rezygnacją poprzednich członków.  Mieszkańcy dokonali wyboru nowego sołtysa wsi. Została nim Pani Małgorzata Sawicka.

Dokonano również wyboru nowej Rady Sołeckiej, w skład której weszli:

1. Pani Grażyna Ślusarczyk

2. Pani Karolina Kręźlewicz

3. Pani Agnieszka Białobrzeska

Na Przewodniczącą Rady Sołeckiej została wybrana Pani Grażyna Ślusarczyk.

 

Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy na rzecz lokalnej społeczności!

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl