Komunikaty / Gmina Pomiechówek

Komunikaty

Komisja skarg, wniosków i petycji

28-11-2019

29 listopada 2019 r. g.14:00 w sali konferencyjnej CIS odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie petycji mieszkańców Stanisławowa i Nowego Dworu Mazowieckiego w sprawie poparcia  wniosku skierowanego do Wójta Gminy Pomiechówek dot. planowanej budowy betoniarni w Stanisławowie.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl