Komunikaty

Komisja Ochrony Środowiska

04-10-2019

Dnia 8 października 2019 r. o g.14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w sali konferencyjnej CIS.

 

Tematy posiedzenia:

1. gminne świetlice sołeckie i place zabaw – stan, funkcjonowanie i lokalizacja.

2. POM i kwestia braku poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców sąsiadujących z nieruchomością – wznowienie tematu z poprzedniej komisji

3. odbiór nieczystości po zmianach związanych z nową umową o wywóz śmieci

4. informacje dotyczące planowanej inwestycji budowy betoniarni na działce 292/3 w Stanisławowie - działalności mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko.

5. odpowiedzi na wnioski z poprzednich komisji.

6. Sprawy różne

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl