Komunikaty

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy

29-11-2021

W dniu 1 grudnia 2021 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej CIS, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematy posiedzenia:

 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pomiechówek na rok 2022.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2022-2032.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu w Pomiechówku na czas dłuższy niż trzy lata.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu w Kosewie na czas dłuższy niż trzy lata.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pomiechówek do Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Pomiechówek.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom z terenu gminy Pomiechówek.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pomiechówek.
 10.  Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Gminy Pomiechówek.
 11. Sprawy różne.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl