Komunikaty

Informacja o posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i poetycji

30-08-2021

W dniu 1 września 2021 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Tematy posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomiechówku w sprawie przyjęci dziecka do szkoły, niezgodnie z art.97 KRiO.
  2. Zaopiniowanie skargi na działalność Wójta Gminy Pomiechówek w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych.


Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji informuje, że  przedmiotem posiedzenia komisji są sprawy, w których pojawią się wątki dotyczące prywatności osoby fizycznej.  Wobec powyższego, zgodnie z art.8 ust.5 w zw. Z art.5 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jawność posiedzenia komisji w tym zakresie zostanie wyłączona.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl