Komunikaty

Dodatek osłonowy w ramach tarczy antyinflacyjnej

24-01-2022

Dodatek osłonowy jest nowym świadczeniem, który stanowi wsparcie państwa dla najbardziej potrzebującujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Będzie wypłacany 2 razy do roku - pierwsza rata do 31 marca, druga do 2 grudnia 2022 r. 

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jego wysokość zależna będzie od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego - 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 dla gospodarstwa składającego się z minimum 6 osób. W sytuacji, gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc. 

Od dziś została uruchomiona specjalna infolinia na temat dodatku osłonowego działająca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu +48 223 691 444

Wnioski można składac od piątku tj. 7 stycznia 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku ul. Słoneczna 51. 

Wniosek, pełna treść ustawy jak i szczegółowe informacje dostępne są w plikach na dole strony. 

Pliki do pobrania

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl