Komunikaty

Dobry start 300+ dla ucznia

21-07-2021

Gmina Pomiechówek uruchomiła punkt informacyjny dotyczący programu ,,Dobry Start" przy ul. Kilińskiego 1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury). Pierwsze spotkanie odbyło się 8.07.2021 r., na kolejne zapraszamy 22.07.2021 w godzinach 12:00-15:00.

Od lipca 2021 roku wnioski o świadczenie ,,Dobry Start"  300+ należy składać do ZUS tylko w formie elektronicznej.

Jeśli nie masz profilu na Platformie Usług Elektronicznych ( PUE ) ZUS i potrzebujesz pomocy w jego założeniu zabierz ze sobą na spotkanie z ekspertem ZUS dowód osobisty lub paszport oraz adres e-mail.

UWAGA !!!
Wypłata świadczenia 300+ następuje tylko w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w kraju.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl