Komunikaty

Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

12-02-2021

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłosiła XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, zapraszając tym samym najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obok Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwowej Inspekcji Pracy jest jedną z głównych instytucji udzielających KRUS wsparcia organizacyjnego w realizacji tego konkursu.

Poniżej link z informacja o konkursie:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/informacja-o-xi-ogolnopolskim-konkursie-plastycznym-dla-dzieci-pod-haslem-bezpiecznie-na-wsi-m/

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl