Dla planujących biznes

Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można załatwić w urzędzie gminy w okienku kasowym, tel. 22 765 27 15.

Wszyscy nowo meldujący się mieszkańcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, poza wymianą dokumentów powinni pamiętać o tym, aby w terminie 7 dni od daty zameldowania poinformować o tym fakcie organ ewidencyjny i dokonać zmiany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wystarczy zgłosić się osobiście z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość do urzędu gminy (okienko kasowe). Zachęcamy, by rozliczać swoje firmy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to o tyle istotne, że pieniądze z podatku od osób prawnych takich jak spółki, przedsiębiorstwa trafiają do gminy, powiatu czy województwa właściwych ze względu na miejsce zameldowania przedsiębiorcy, zamieszkania bądź siedzibę firmy.

Aktualnie przedsiębiorcy mogą  złożyć wniosek poprzez: 

  • zalogowanie się (w sytuacji posiadania podpisu elektronicznego) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i podpisanie go elektronicznie;
  • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w urzędzie gminy (należy zapamiętać nr wniosku);
  • pobranie i złożenie wniosku w formie papierowej w urzędzie gminy;
  • przesłanie wniosku listem poleconym do urzędu gminy, wówczas podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń