Dla planujących biznes

Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można załatwić w urzędzie gminy w okienku kasowym, tel. 22 765 27 15.

Wszyscy nowo meldujący się mieszkańcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, poza wymianą dokumentów powinni pamiętać o tym, aby w terminie 7 dni od daty zameldowania poinformować o tym fakcie organ ewidencyjny i dokonać zmiany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wystarczy zgłosić się osobiście z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość do urzędu gminy (okienko kasowe). Zachęcamy, by rozliczać swoje firmy w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to o tyle istotne, że pieniądze z podatku od osób prawnych takich jak spółki, przedsiębiorstwa trafiają do gminy, powiatu czy województwa właściwych ze względu na miejsce zameldowania przedsiębiorcy, zamieszkania bądź siedzibę firmy.

Aktualnie przedsiębiorcy mogą  złożyć wniosek poprzez: 

  • zalogowanie się (w sytuacji posiadania podpisu elektronicznego) do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i podpisanie go elektronicznie;
  • bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w urzędzie gminy (należy zapamiętać nr wniosku);
  • pobranie i złożenie wniosku w formie papierowej w urzędzie gminy;
  • przesłanie wniosku listem poleconym do urzędu gminy, wówczas podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl