Aktualności

Wymiana kotłów grzewczych - już wkrótce!

03-02-2020

Jedną z przyczyn złego stanu powietrza w sezonie grzewczym są stare piece węglowe wciąż jeszcze znajdujące się w polskich domach i lokalnych kotłowniach. Urządzenia te są nieefektywne energetycznie i w dużym stopniu wpływają na zwiększenie zanieczyszczenia środowiska. Fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wspierają działania dotyczące niskoemisyjności i ochrony środowiska. Dlatego też Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po raz kolejny przeprowadziła konkurs na wymianę urządzeń grzewczych, który skierowany był do samorządów, ich związków i stowarzyszeń, a także samorządowych jednostek organizacyjnych.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu gmina Pomiechówek uzyskała wsparcie w wysokości 1 404 080 zł. W ramach projektu nastąpi wymiana starych, nieefektywnych energetycznie pieców w domach mieszkańców na bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia. Planuje się wymienić łącznie 164 stare nieekonomiczne i nieekologiczne kotły na 85 kotłów gazowych, 76 urządzeń na biomasę i 3 kotły grzewcze na olej opałowy. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery, oraz poprawi stan środowiska naturalnego.

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl