Aktualności

Wyjątkowy rok inwestycji drogowych

24-02-2017

Najważniejsze zadania inwestycyjne w 2017 r. to przebudowa dróg gminnych. Tegoroczny plan budżetu zakłada, że gmina Pomiechówek przebuduje drogi aż w 16 miejscowościach. Inwestycje drogowe obejmą: Stanisławowo, Nowy Modlin, Kikoły, Cegielnię-Kosewo, Wymysły, Czarnowo, Błędowo, Kosewo, Kosewko, Pomiechowek, Stare Orzechowo, Wójtostwo, Błędówko, Śniadówko, Pomiechowo i Goławice Pierwsze. To będzie rekordowy rok pod względem inwestowania w infrastrukturę drogową.

"Wielokrotnie dobre przygotowanie dokumentacji i cierpliwe oczekiwanie na ogłoszenie konkretnego programu pozwoliły nam zdobyć środki na realizację zaplanowanego zadania. Pozyskiwanie funduszy to nieustanne szukanie złotego środka pomiędzy potrzebami mieszkańców, a realnymi szansami na uzyskanie unijnej pomocy na realizację inwestycji. Kluczem do sukcesu okazuje się po pierwsze pilne śledzenie wytycznych w programach unijnych, a po drugie – sięganie po środki na te inwestycje, które mają jak największą szanse wygrać w danym naborze. W ten oto sposób w ostatnich latach udało nam się zaoszczędzić w naszym gminnym budżecie kilkadziesiąt milionów, które to środki pozyskaliśmy od jednostek dotujących. Trzymając się tej zasady dążymy do tego, aby każda zaplanowana inwestycja poprzedzona była analizą możliwości i kryteriów aplikowania o środki" - wójt gminy, Dariusz Bielecki


Wraz z początkiem roku gmina Pomiechówek złożyła wniosek o dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w miejscowości Goławice Pierwsze. W ramach przebudowy planowane jest zmodernizowanie odcinka drogi gminnej na długości ok. 1,1 km. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchnię mineralno-bitumiczną, rowy odwadniające, zatokę postojową dla samochodów, pobocza i oznakowanie pionowe.

Przewidywany koszt inwestycji wynosi ok. 440 tys. złotych, z czego połowę kwoty może stanowić dofinansowanie. W chwili obecnej wniosek weryfikowany jest pod względem merytoryczno-formalnym

 

Droga w...
Droga w...

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń