IMG_7597.JPG
14.05.2024

Wybory sołtysa w Stanisławowie

Szanowni mieszkańcy,

w związku z zarządzeniem nr 65/2024 wójta gminy Pomiechówek z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa informujemy, że zebranie wyborcze sołectwa Stanisławowo odbędzie się w poniedziałek 27 maja 2024 r. o g. 17.00 w klubie wiejskim.

Informujemy, że dla prawomocności zebrania wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie zabraknie quorum, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sołtysa wsi:
 1. zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podsumowanie i ogłoszenie wyników.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

Inne aktualności

Więcej  aktualności o: Przejdź do strony z aktualnościami
 • ZAN_2081.jpg
  13.06.2024
  Debata o bezpieczeństwie
  Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu na terenie powiatu nowodworskiego. W naszej gminie spotkanie odbędzie się we wtorek 18 czerwca o g. 10:00 w budynku kina przy ul. Kilińskiego 1. Serdecznie zapraszamy!
 • maszty_p.jpg
  13.06.2024
  Trwające nabory i konkursy na wolne stanowiska pracy
  Do 24 czerwca trwa nabór na wolne samodzielne stanowisko ekodoradcy w naszym urzędzie. Równolegle wójt gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w naborach!
 • IMG_7142.JPG
  10.06.2024
  Wybory do Parlamentu Europejskiego - wyniki
  Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami - przedstawiamy jak rozłożyły się głosy w gminie Pomiechówek. Frekwencja wyniosła 45,31% i była drugą najwyższą w naszym powiecie! Gratulujemy wszystkim, którzy poszli na wybory i oddali swój głos.