IMG_7597.JPG
14.05.2024

Wybory sołtysa w Stanisławowie

Szanowni mieszkańcy,

w związku z zarządzeniem nr 65/2024 wójta gminy Pomiechówek z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa informujemy, że zebranie wyborcze sołectwa Stanisławowo odbędzie się w Poniedziałek 27 maja 2024 r. o g. 17.00 w klubie wiejskim.

Informujemy, że dla prawomocności zebrania wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie zabraknie quorum, zebranie odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sołtysa wsi:
 1. zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego,
 4. podsumowanie i ogłoszenie wyników.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie zebrania.

Inne aktualności

Więcej  aktualności o: Przejdź do strony z aktualnościami
 • IMG_7785.jpg
  13.05.2024
  Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie
  Tego popołudnia pytaliśmy o receptę na tak długie udane wspólne życie. Usłyszeliśmy - wyrozumiałość, kompromis, szacunek, ale kluczem są podobno także muzyka, taniec i śpiew. Gratulujemy tegorocznym jubilatom i życzymy kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i pomyślności.
 • fbIMG_7670.jpg
  08.05.2024
  I sesja rady gminy kadencji 2024-2029
  Wczoraj, podczas I uroczystej sesji Rady Gminy Pomiechówek kadencji 2024-2029 nowo wybrani radni oraz wójt Dariusz Bielecki złożyli ślubowanie, tym samym rozpoczynając kolejny rozdział w tworzeniu historii pomiechowskiego samorządu. Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępców oraz składy poszczególnych komisji.
 • IMG20240503091915.jpg
  06.05.2024
  Majowe uroczystości - obchody w naszej gminie
  W piątek, 3 maja Akcja Katolicka jak co roku przygotowała oprawę uroczystości trzeciomajowych w postaci wstępu do mszy św. i czytań. Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i pamięć, a w szczególności pocztom sztandarowym, na które zawsze możemy liczyć.