Aktualności

W Goławicach Pierwszych

29-06-2018

 

  • 22 czerwca 2018 r. dokonaliśmy oficjalnego otwarcia hali sportowej w Goławicach Pierwszych
  • Obiekt sportowy, zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Goławicach Pierwszych, został oddany do użytku z końcem 2017 roku
  • Oficjalne otwarcie połączono z jubileuszem 25-lecia nadania szkole imienia patrona.

 

O inwestycji

Hala sportowa w Goławicach Pierwszych była wyczekiwaną inwestycją. Sportowe tradycje tutejszej szkoły podstawowej niejako obligowały do powstania obiektu, w którym dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje sportowe pasje. W ciągu ostatnich lat aktywnie śledziliśmy programy i konkursy unijne, które pozwoliłyby zdobyć dofinansowanie na powstanie takiego obiektu sportowego. To nie jest tak, że Unia na wszystko daje środki, te fundusze naprawdę trudno się zdobywa. W planach było pobudowanie obiektu przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Nie udało się. Samorząd gminy podjął więc decyzję, by halę pobudować ze środków własnych. Tak się stało – powstały równocześnie dwa obiekty sportowe: jedna hala w Goławicach Pierwszych i druga w Starym Orzechowie –  tak o początkach procesu inwestycyjnego mówił wójt gminy Dariusz Bielecki, dziękując jednocześnie radnym, że tak strategiczne decyzje o podziale środków budżetowych udaje się podejmować w klimacie współpracy, zgody i wzajemnego zrozumienia.

Zaprojektowana hala ma wymiary 12 m x 34 m. W ramach zadania zaplanowano również powstanie na terenie przyszkolnym boiska sportowego z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną i siatkówkę. Wartość inwestycji wyniosła blisko 2,8 mln zł.

 

Wstęga przecięta!

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Dariusz Bielecki, przewodniczący rady gminy Jan Drzazgowski, zastępca wójta Mariusz Łempicki, ks. kanonik Tomasz Cymerman, dyrektor szkoły Sławomir Nadolski, radna gminy Grażyna Kiliś, wykonawca inwestycji Marek Cieśliński oraz uczeń szkoły Mateusz Calak. Następnie ksiądz proboszcz parafii w Pomiechowie dokonał poświęcenia obiektu. „Warto marzyć” – brzmiały słowa dyrektora szkoły pana Sławomira Nadolskiego, który w przemówieniu podkreślił, jak bardzo uczniowie na taki obiekt czekali.

 

Wydarzenia towarzyszące

Uroczystości otwarcia hali sportowej towarzyszyły liczne inicjatywy i przedsięwzięcia. Z okazji 25-lecia nadania szkole imienia patrona został ogłoszony konkurs plastyczny na logo placówki, tym samym szkoła w Goławicach Pierwszych ma już własny znak graficzny (!). Dzieci przygotowały część artystyczną, w której trochę na poważnie a trochę na wesoło, przybliżyły zebranym postać patrona, mogliśmy również zapoznać się z gorącym jeszczem numerem pierwszego wydania szkolnej gazetki. Z radością patrzyliśmy, jak w obchody włączają się rodzice uczniów i sami mieszkańcy – prezentując w przygotowanym poczęstunku prawdziwy kunszt kulinarny. Finałowym już punktem uroczystości był piknik sołecki.

Życzymy uczniom, by nowy obiekt był miejscem ciekawych spotkań, zabaw i realizowania pasji sportowych. Niech rozwijają się tam talenty na miarę samego Janusza Kusocińskiego! :)

 

O to, żeby podczas naszego spotkania było jeszcze bardziej słodko zadbała cukiernia SweetHome. Dziękujemy za pyszny tort! :)

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl