Aktualności / Gmina Pomiechówek

Aktualności

Uroczystość pogrzebowa

10-08-2019

Niezwykle doniosłym dopełnieniem obchodzonej w Polsce 80. rocznicy wybuchu wojny była uroczystość pogrzebowa ofiar niemieckich zbrodni, która 5 września odbyła się na Forcie III. Na lewym dziedzińcu Fortu, obok grobów powstałych po zeszłorocznych ekshumacjach, pochowano szczątki kolejnych, tym razem 46 ofiar, które odnaleziono podczas II etapu prac eksumacyjnych. W uroczystości wzięli udział m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, prof. Krzysztof Szwagrzyk – zastępca prezesa IPN, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Renata Soszyńska, przedstawciele samorządu na czele z wójtem gminy Dariuszem Bieleckim oraz przewodniczącym Janem Drzazgowskim oraz nasi kapłani - proboszcz parafii pw. św. Anny w Pomiechowie ks. kanonik Tomasz Cymerman oraz proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Aleksandry w Stanisławowie ks. prot. mgr Andrzej Bołbot, którzy odprawili egzekwie i poświęcili trumny w otwartej mogile.

Jesteśmy zobowiązani do utrwalania pamięci oraz do oddania czci i szacunku tym, którzy zostali zamordowani – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że właśnie w tym miejscu, odbywa się pogrzeb - dodał szef MON. Przybyłe delegacje oddały hołd pomordowanym w Forcie III w Pomiechówku, składając wieńce na mogiłach ofiar niemieckich zbrodni. Podczas uroczystości pogrzebowych Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadziło działania w celu pozyskania próbek DNA od rodzin zamordowanych w Forcie III Pomiechówek. Dalsze etapy prac IPN na Forcie III planowane są na lata 2020–2021.                                 
Dziękujemy pocztom sztandarowym za obecność podczas uroczystości.
 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl