Aktualności

Uczniowie na praktykach zawodowych w Grecji

17-01-2022

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku mieli doskonałą okazję do podniesienia swoich umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w projekcie pn. „Europejski staż zawodowy szansą na sukces uczniów z Pomiechówkao numerze POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079262 w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Grupa 18 uczniów kształcących się w klasach III w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik eksploatacji portów i terminali odbyła 4-tygodniowy zagraniczny staż w Hotelu Honorata oraz w greckich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w miejscowości Paralia Katerini. Wyjazd odbył się w terminie od 04.09.2021r. do 02.10.2021 r. Głównym celem projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych i rozwój umiejętności praktycznych uczniów kształcących się w wyżej wymienionych zawodach. Udział w stażu zagranicznym stworzył możliwość sprawdzenia się i zdobycia doświadczenia zawodowego na konkurencyjnym rynku pracy. Uczniowie mieli także szansę nawiązać kontakt z europejskimi pracodawcami i poznać lepsze perspektywy zawodowe. Nie bez znaczenia była również możliwość doskonalenia swoich umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym oraz adaptacji i pracy w zespole. Praktyki połączone były z poznawaniem kultury, historii oraz walorów turystycznych Grecji. Uczniowie zwiedzili słynne Meteory, Saloniki oraz Muzeum i stanowisko archeologiczne w Dion. Każdy uczestnik zagranicznej mobilności otrzymał po jej zakończeniu dokument Europass Mobilność, dokument ECVET oraz certyfikat uczestnictwa w stażu.

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl