Aktualności

Termomodernizacja szkoły

19-05-2018
W marcu br. zakończyły się prace budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej im Gen. Wiktora Thommée w Pomiechówku w zakresie termomodernizacji budynku".
W ramach inwestycji wykonano warstwy izolacyjne i elewacyjne ścian zewnętrznych, warstwy izolacyjne i pokrycie dachu, wymieniono drzwi wejściowe do budynku, wymieniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
 
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną zużywaną do ogrzania pomieszczeń oraz polepszy się jakość powietrza, co wpłynie na poprawę wizerunku naszej gminy, realizującej projekty w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku.
 
Wykonawcą niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego była firma PPHU ANETKA Aneta Cieślińska z Nowego Dworu Mazowieckiego. Koszt zadania wyniósł 1 868 505,86 zł. Realizacja umowy była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych.  
Magdalena Strzelczak

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń