Aktualności

Święto wszystkich mieszkańców

30-05-2018

Dzień Samorządu Terytorialnego wyznaczony na 27 maja to święto ustanowione w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych. Pomiechowskie obchody zostały zorganizowane we wtorek 29 maja 2018

W sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej zgromadzili się przedstawiciele zarządu i rady gminy, pracownicy Urzędu Gminy Pomiechówek i mieszkańcy Pomiechówka. Spotkanie rozpoczęły życzenia skierowane do zebranych przez wójta gminy Pomiechówek Dariusza Bieleckiego. „Święto Samorządu Terytorialnego to największe święto w Polsce” – zauważył wójt, wskazując, że to święto nas wszystkich, mieszkańców, którzy tworzymy naszą lokalną wspólnotę.

Rolę kultury w zyskiwaniu świadomości obywatelskiej i tworzeniu więzi z mała ojczyzną zaznaczyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Brzezińska-Brańska. Podkreśliła, że w tym roku gminne obchody samorządowe zbiegły się z Dniem Działacza Kultury, toteż zorganizowana debata o kulturze jest najlepszym wyrazem zainteresowania. Najmłodsi uczestnicy zajęć muzycznych w Gminnym Ośrodku Kultury – z grupy Bemolki prowadzonej przez Agnieszkę Żuławnik – przygotowali z tej okazji utwory zagrane na pianinie.

Prezentacją dotyczącą projektu „Pomiechówek działa z PomPĄ” rozpoczęła się druga część spotkania. Poprowadziła ją Anna Tomaniak, koordynatorka projektu, nawiązując do poprzedniej edycji programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne. W 2013 udało się zrealizować cztery projekty. Teraz trwa konkurs inicjatyw lokalnych, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje przedsięwzięcia do 18 czerwca br.

Prowadząca zaprosiła do debaty „Porozmawiajmy o kulturze” wójta Dariusza Bieleckiego, przewodniczącego rady gminy Jana Drzazgowskiego, Małgorzatę Lewczuk – przewodniczącą komisji oświaty, Annę Jagiełło – prezes Stowarzyszenia Rodzina w Drodze, Grażynę Budkiewicz – przedstawicielkę mieszkańców, a zarazem rzecznika słuchaczy Akademii Dorosłego Człowieka. W debacie wzięły udział także dyrektorki gminnych instytucji kultury: Ewa Mróz i Agnieszka Brzezińska-Brańska.

Dyskutanci zostali poproszeni o wskazanie udanych inicjatyw kulturalnych. Mówiono o sukcesie ArtBAZARu, który przyciąga tysiące ludzi, o potrzebnych cyklach spotkań „Pasjonaci” i „Akademii Dorosłego Człowieka”,  a także o inicjatywach oddolnych, charytatywnych, wolontariacie europejskim i  imprezach takich jak Dzień Dziecka czy Kulturalny Dzień Kobiet, wychodzącym naprzeciw potrzebom mieszkańców. Uczestnicy debaty zostali postawieni także przed trudnym zadaniem określenia, jak może wyglądać kultura w naszej gminie za 10 lat. Anna Jagiełło podsunęła odważny pomysł stworzenia opery leśnej, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę większego zaangażowania się młodych. Małgorzata Lewczuk przekazała stanowisko młodzieży, która podczas lekcji zapytała o zdanie – żeby Pomiechówek pozostał miejscem do odpoczynku, byśmy nie stawali się miastem. Ewa Mróz spekulowała o możliwym renesansie lektur kodeksowych, nawiązując do mody na płyty analogowe. Agnieszka Brzezińska-Brańska podkreśliła potrzebę odejścia od tradycyjnie rozumianej od oferty na rzecz zaproszenia mieszkańców do współtworzenia inicjatyw oraz  położyła nacisk na budowanie więzi i utrwalania historii lokalnej.

Spotkanie umiliły występy wokalne Kingi Krasinkiewicz i Oliwii Pasińskiej, przygotowanych przez Annę Machnowską podczas zajęć w GOK.

Zakończyło się zaś tradycyjnym wspólnym zdjęciem. Wszak samorząd to my – ci, którzy go tworzą i ci, którzy na rzecz mieszkańców pracują.

Agnieszka Brzezińska-Brańska

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl