Aktualności

Susza - czekamy na wnioski

11-06-2019

Wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki informuje rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy Pomiechówek, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy planowane jest  szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych przez  komisję ds. szacowania szkód.


Rolnicy zainteresowani  oszacowaniem  szkód spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pomiechówek w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pokój nr 13 lub w sekretariacie urzędu. Termin  składania wniosków - 12 lipca 2019 r. (druk wniosku dostępny jest w urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.pomiechowek.pl w zakładce ekologia i środowisko).

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: Justyna Wyrzykowska iod@pomiechowek.pl